BG - Иновации и новатори в балканската средиземноморската зона

Bulgaria

Проучването "Иновации и иноватори в региона на Балканите" има за цел да събере информация за иновациите и иновационната дейност на вашето предприятие през последните 12 месеца. Той също така събира информация за текущата ви бизнес практика, външната среда и вътрешната иновативност на вашето предприятие.

Проучването е администрирано за целите на проекта INNOPLATFORM (Платформа за иновации и инструменти за повишаване на иновационния капацитет на МСП в балканската средиземноморска зона), проект от 1-вия конкурс на Балканската средиземноморска програма Interreg (2014-2020).

Чрез проучването събираме информация, която ще помогне на InnoPlatform да подобри конкурентоспособността на Балканския регион чрез разширяване на съществуващите знания за иновациите и иновациите в бизнес моделите чрез разработване на ноу-хау и набор от инструменти (InnoTools) за подобряване на капацитета на МСП при въвеждане на иновации за продукти и процеси ,

Моля, попълнете всички въпроси, освен ако не е указано друго.

Ако имате някакви въпроси относно формуляра, моля, свържете се с нас на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Благодаря ви за вашето време!

Екип на InnoPlatform

Cancel
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

Back to top