MK - Иновации и иноватори во Балканско Медитеранската област

FYROM

Истражувањето се спроведува за потребите на проектот InnoPlatform (Платформа за иновации и алатки за зголемување на иновативниот капацитет на малите и средните претпријатија во Балканското медитеранско подрачје), проект од првиот повик на Interreg Balkan Mediterranean Programme 2014-2020.

Преку анкетата собираме информации кои ќе помогнат на InnoPlatform да ја подобри конкурентноста во Балканско Медитеранската област и ги унапреди постоечките знаења за иновации и иновации на бизнис модели преку развивање на знаења и алатки (InnoTools) за подобрување на капацитетите на МСП-јата за воведување на иновации на производи и процеси.

Во анкетата потребно е да ги пополните сите прашања, освен ако не е поинаку наведено.

Доколку имате прашања во врска со формуларот, ве молиме контактирајте не на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ви благодариме за вашето време!

Тим на InnoPlatform

Cancel
This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor, Average, Good, Very Good, Excellent
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).

Back to top