Иноплатформа ИнфоДен 4, Штип

06.05.2019


 Registration Closed
 
30

Info

Category
Инфо Денови ПЈР Македонија
Date
06.05.2019 09:40 - 16:00

All Dates

  • 06.05.2019 09:40 - 16:00

Desscription

Во рамки на ЕУ проектот ИноПлатформаЦентарот за Управување со Знаење организира информативен ден наменет за менаџерите на малите и средни претпријатија,  консултантите, како и претставници на организациите кои ја поддржуваат конкурентноста на претпријатијата (акцелератори, инкубатори, стопански комори).  
 
Целта на работилницата е да го зајакне знаењето и вештините за успешно воведување на иновации во претпријатијата преку користењето на пет ИноАлатки развиени во рамки на проектот: ИноМодел, ИноСтратегија, ИноПартнери, ИноФинансии и ИноПроект.

Четвртата работилница ќе се оддржи во Штип, на 7-ми мај, 2019. Вашето учество можете да го регистрирате на горниот линк. Работилницата ќе опфати 25 учесници, но во исто време ќе биде емитувана во живо на Фејсбук каналот на проектот Инноплатформа. 

ИноПлатформа е проект ко-финансиран од ЕУ во рамки на Транснационалната програма Interreg BalkanMed.  Проектот се спроведува од 2017-та до 2019-та година од страна на конзортсиум од 6 проектни партнери од 5 земји на Балканско медитеранската област. 
Лидер на проектот е Центарот за Управување со Знаење, истражувачки центар формиран во 2008-ма година, со цел да ги зајакне и подобри процесите на управување со знаење во сите општествени области во земјата и регионот. Центарот покрива широка палета на активности која се спроведува во соработка со граѓанскиот сектор, државните институции и деловната заедница. Визијата на Центарот е да прерасне во активен учесник во институционалниот и економскиот развој на земјата и регионот.

Location of the event

 

List of Participants

Andrijana Bogdanovska Gj.Andrijana Bogdanovska Gj. (1)
E-mail: andrijanabd@knowledge-center.org
Bisera SmilevskaBisera Smilevska (1)
Position: Project Coordinator
Company: Center for Knowledge Management
E-mail: bisera.smilevska@knowledge-center.org
marina svilecikmarina svilecik (1)
Position: Consultant
Company: Free lancer
E-mail: svilicicm@yahoo.com
JANKA DIMITROVAJANKA DIMITROVA (1)
Position: President
Company: Association INVENTIVNOST Radovish
E-mail: janka_dimitrova@yahoo.com
NikolaNikola (1)
E-mail: nikolaboshkov@live.com
TomeTome (1)
Position: Nastavnik
Company: SOU Kole Nehtenin
E-mail: kolovskitome@gmail.com
Dejan KolovskiDejan Kolovski (1)
E-mail: deyankolovski@gmail.com
Aleksandar JanevAleksandar Janev (1)
Company: SASS Komerc
E-mail: sass.komerc@yahoo.com
Natasha Davitkova Natasha Davitkova (1)
Company: Laki Gric
E-mail: natasadavitkova@hotmail.com
Dejan JovanovDejan Jovanov (2)
Position: Production and General Menager
Company: Vrasticanka
E-mail: info@vrasticanka.com
Darko TasevDarko Tasev (1)
Position: Managment
Company: TM DOO Stip
E-mail: info@tmstip.mk
Irena Mirchovska, Meri NisovaIrena Mirchovska, Meri Nisova (2)
Position: administration
Company: Ekoproekt-Ko
E-mail: info@ekoproektko.com.mk
Vladimir IvanovVladimir Ivanov (1)
Position: manager
Company: trgomak dooel
E-mail: vlivanov_2000@yahoo.com
VioletaVioleta (1)
E-mail: violeta.aneva@yahoo.com
Verica JordanovaVerica Jordanova (1)
Company: inovativnost dooel Stip
E-mail: jordanova@inovativnost.mk
Boris SharkovskiBoris Sharkovski (1)
Position: Programe Director
Company: Local Community Development Foundation
E-mail: bsarkovski@frlz.org.mk
Silvana MitevskaSilvana Mitevska (1)
Position: Izvrsitel
Company: Izvrsitel Silvana Mitevska
E-mail: izvrsitelmitevska@gmail.com
Marina MiladinovaMarina Miladinova (1)
Company: ALBATROS
E-mail: marina@mk-albatros.com.mk
Tanja PetrovaTanja Petrova (1)
Company: Premium 2008 Stip
E-mail: premiumstip@live.com
Maja KocevaMaja Koceva (1)
Position: komercia
Company: LARS STIP
E-mail: sofijamitevska@yahoo.com
Aleksandar NikolovAleksandar Nikolov (1)
Position: coordinator
Company: Centre for development of the east planning region
E-mail: aleksandar.nikolov@eastregion.mk
Evica EftimovEvica Eftimov (1)
Company: Center for development od the East planining region
E-mail: bc.ipr@eastregion.mk
Dragica ZdravevaDragica Zdraveva (1)
Position: Director
Company: Center for development od the East planining region
E-mail: dragica.zdraveva@eastregion.mk
Snezana BardarovaSnezana Bardarova (1)
Company: Univerzitet Goce Delcev Shtip
E-mail: snezana.bardarova@ugd.edu.mk
Vlatko NicevVlatko Nicev (1)
Company: Univerzitet Goce Delcev Shtip
E-mail: vlatko.nicev@ugd.edu.mk
Natahsa JovanovaNatahsa Jovanova (1)
Company: Враштичанка Радовиш
E-mail: natasajovanova@gmail.com
Симона СаневаСимона Санева (1)
Company: Модна Куќа АСТИБО
E-mail: simona.saneva@hotmail.com
Симона ЈордановаСимона Јорданова (1)
Company: Fondacija za Razvoj na Lokalna Zaednica
E-mail: sjordanova@frlz.org.mk

Marketplace

Agenda

Центар за Управување со Знаење
Локација: Сала на Универзитетски ресторан, Штип  
Датум: 06.05.2019
 
9:45-10:00        
Регистрација на Учесниците
10:00 -10:15                                
Отварање и Добредојде нота – проект Иноплатформа
д-р. Андријана Богдановска Ѓ., Проект менаџер на Иноплатформа
10:15 - 10:45
Сесија 1
Иновации и Иноватори во Балканско Медитеранската Област
(презентација на наодите од истражувањето направено во рамки на ИнноПлатформ проектот)
д-р. Андријана Богдановска Ѓ., Проект менаџер на Иноплатформа
10:45 - 11:00
Пауза за кафе
11:00 - 13:30
Сесија 2
Презентација и Методологија на Иноалатките – алатки кои можете да ги користите за успешно воведување на иновации во вашите компании
(ИноМодел, ИноСтратегија , ИноПроект, ИноФинансии, ИноПартнер)
Проф. д-р. Владимир Дуковски, УКИМ
13:30 - 14:00
Пауза за ручек
14:00 - 15:30
Сесија 3
Презентација на Иноплатформата – Веб услугите и Иноалатките, Примери и студии на случаи во Македонија
Како со Иноалатките да го подобрите процесот на воведување и финансирање на иновации во вашата компанија?  - Иноалатките како одлична алатка за подготовка на успешни апликации за Фонодот за Иновации.
Бранко Ѓуровиќ., Иноплатформа
 

Powered by iCagenda

Back to top