Иноплатформа ИнфоДен 5, Тетово

21.05.2019
Тетово, Северна Македонија

 Registration Closed
 
18

Info

Category
Инфо Денови ПЈР Македонија
Date
21.05.2019 10:00 - 16:30
Venue
Државен Универзитет Тетово, Ilinden bb 1200
Северна Македонија

All Dates

  • 21.05.2019 10:00 - 16:30

Desscription

Во рамки на ЕУ проектот ИноПлатформаЦентарот за Управување со Знаење организира информативен ден наменет за менаџерите на малите и средни претпријатија одговорни за развој на нови производи и услуги,  консултантите, како и претставници на организациите кои ја поддржуваат конкурентноста на претпријатијата (акцелератори, инкубатори, стопански комори).  Целта на работилницата е тројна:
  • да ја подигне свеста за потребата од иновации кај малите и средни претпријатија во Македонија,
  • да ги презентира профилите на иноватори во земјата и во регионот, нивните практики и перформанси, - наоди добиени од истражувањето спроведено во склоп на проектот ИнноПлатформа,
  • да ги зајакне знаењето и вештините на сопствениците и менаџерите, и консултантите за успешно воведување на иновации во претпријатијата преку користењето на пет ИноАлатки развиени во рамки на проектот: ИноМодел, ИноСтратегија, ИноПартнери, ИноФинансии и ИноПроект.
Петтата работилница ќе се оддржи во Тетово, на 21-ви мај, 2019. Вашето учество можете да го регистрирате на горниот линк. Работилницата ќе опфати 25 учесници, но во исто време ќе биде емитувана во живо на Фејсбук каналот на проектот Инноплатформа. 
ИноПлатформа е проект ко-финансиран од ЕУ во рамки на Транснационалната програма Interreg BalkanMed.  Проектот се спроведува од 2017-та до 2019-та година од страна на конзортсиум од 6 проектни партнери од 5 земји на Балканско медитеранската област. 
Лидер на проектот е Центарот за Управување со Знаење, истражувачки центар формиран во 2008-ма година, со цел да ги зајакне и подобри процесите на управување со знаење во сите општествени области во земјата и регионот. Центарот покрива широка палета на активности која се спроведува во соработка со граѓанскиот сектор, државните институции и деловната заедница. Визијата на Центарот е да прерасне во активен учесник во институционалниот и економскиот развој на земјата и регионот.

Location of the event

Venue
Државен Универзитет Тетово, Ilinden bb 1200
Северна Македонија
 

List of Participants

Dr. Andrijana Bogdanovska Gj.Dr. Andrijana Bogdanovska Gj. (1)
Company: Director
E-mail: andrijanabd@knowledge-center.org
Bisera SmilevskaBisera Smilevska (1)
Position: Project Coordinator
Company: Center for Knowledge Management
E-mail: bisera.smilevska@knowledge-center.org
KaterinaKaterina (1)
E-mail: info@theknowledge-center.com
Taxhedin SelimiTaxhedin Selimi (1)
Position: Director
Company: Neting
E-mail: taxhedin@gmail.com
Mirushe ShabaniMirushe Shabani (1)
Position: director
Company: Free Accounting
E-mail: mirusheshabani@yahoo.com
Ramadan AlitiRamadan Aliti (1)
Position: CEO
Company: STEMLab
E-mail: info@stemlab.org.mk
Visar DemiriVisar Demiri (1)
Position: Project Manager
Company: Business & Innovation Center
E-mail: v.demiri@seeu.edu.mk
SHEVKA MEMISEVICSHEVKA MEMISEVIC (1)
Position: director
Company: ART BAGAT
E-mail: memisevicsevka@gmail.com
HaqimHaqim (1)
Position: Director
Company: Nur Trans Beton
E-mail: haqim04@hotmail.com
Qanije SelimiQanije Selimi (1)
Position: director
Company: Rea
E-mail: q.selimi@school.neting.mk
Isan JakupiIsan Jakupi (1)
Position: Menadzer
Company: ШАРР РЕИСЕН ДООЕЛ
E-mail: sharr-reisen@live.com
Belma IdriziBelma Idrizi (1)
Position: Menadzer
Company: Tringa Fleks i DISGN
E-mail: info@tringa.mk
Zemri SulemaniZemri Sulemani (1)
Position: Director
Company: PIKA ARHITEKT
E-mail: info@pika.com.mk
PavlinaPavlina (1)
Position: Financial Operation Manager
Company: Eco Vent
E-mail: pavlina@ecovent.com.mk
Dubravka GjilasDubravka Gjilas (1)
Position: Business developer
Company: Vinegra
E-mail: vinegracom@gmail.com
Burim  AdemiBurim Ademi (1)
Position: Food technologist
Company: Pekon doo
E-mail: burim.ademi@gmail.com
Sahide BajramiSahide Bajrami (1)
Position: President of the Management Board
Company: Foundation for support of women and young entrepreneurs
E-mail: sahide.b@live.com
Besmal MemediBesmal Memedi (1)
E-mail: besmal_m@hotmail.com

Marketplace

Agenda

Центар за Управување со Знаење
Локација:  Државен Универзитет Тетово, Тетово 
Датум: 21.05.2019

9:45 -10:00             

Регистрација на Учесниците

10:00 - 10:15                      

Отварање и Добредојде нота – проект Иноплатформа  

д-р. Андријана Богдановска Ѓ., Проект менаџер на Иноплатформа

10:15 - 10:45                               

Сесија 1

Иновации и Иноватори во Балканско Медитеранската Област

(презентација на наодите од истражувањето направено во рамки на проектот Инopлатформa)

д-р. Андријана Богдановска Ѓ., Проект менаџер на Иноплатформа

10:45 - 11:00

Пауза за кафе

11:00 - 13:30

Сесија 2

Презентација и Методологија на Иноалатките – алатки кои можете да ги користите за успешно воведување на иновации во вашите компании

(ИноМодел, ИноСтратегија , ИноПроект, ИноФинансии, ИноПартнер)

Проф. д-р. Владимир Дуковски, УКИМ

13:30 - 14:00

Пауза за ручек

14:00 - 15:30

Сесија 3

Презентација на Иноплатформата – Веб услугите и Иноалатките, Примери и студии на случaj во Македонија

Како со Иноалатките да го подобрите процесот на воведување и финансирање на иновации во вашата компанија?  - Иноалатките како одлична алатка за подготовка на успешни апликации за Фонодот за Иновации.

Бранко Ѓуровиќ., Иноплатформа

 

Powered by iCagenda

Back to top