Иноплатформа ИнфоДен 3, Скопје

26.06.2019


 Registration Closed
 
28

Info

Category
Инфо Денови ПЈР Македонија
Date
26.06.2019 10:00 - 16:00

All Dates

  • 26.06.2019 10:00 - 16:00

Desscription

Во рамки на ЕУ проектот ИноПлатформаЦентарот за Управување со Знаење организира информативен ден наменет за менаџерите на малите и средни претпријатија одговорни за развој на нови производи и услуги,  консултантите, како и претставници на организациите кои ја поддржуваат конкурентноста на претпријатијата (акцелератори, инкубатори, стопански комори).  Целта на работилницата е тројна:
  • да ја подигне свеста за потребата од иновации кај малите и средни претпријатија во Македонија,
  • да ги презентира профилите на иноватори во земјата и во регионот, нивните практики и перформанси, - наоди добиени од истражувањето спроведено во склоп на проектот ИнноПлатформа,
  • да ги зајакне знаењето и вештините на сопствениците и менаџерите, и консултантите за успешно воведување на иновации во претпријатијата преку користењето на пет ИноАлатки развиени во рамки на проектот: ИноМодел, ИноСтратегија, ИноПартнери, ИноФинансии и ИноПроект.
Шестата работилница ќе се оддржи во Тетово, на 23-ти мај, 2019. Вашето учество можете да го регистрирате на горниот линк. Работилницата ќе опфати 25 учесници, но во исто време ќе биде емитувана во живо на Фејсбук каналот на проектот Инноплатформа. 
ИноПлатформа е проект ко-финансиран од ЕУ во рамки на Транснационалната програма Interreg BalkanMed.  Проектот се спроведува од 2017-та до 2019-та година од страна на конзортсиум од 6 проектни партнери од 5 земји на Балканско медитеранската област. 
Лидер на проектот е Центарот за Управување со Знаење, истражувачки центар формиран во 2008-ма година, со цел да ги зајакне и подобри процесите на управување со знаење во сите општествени области во земјата и регионот. Центарот покрива широка палета на активности која се спроведува во соработка со граѓанскиот сектор, државните институции и деловната заедница. Визијата на Центарот е да прерасне во активен учесник во институционалниот и економскиот развој на земјата и регионот.

Location of the event

 

List of Participants

Andrijana Bogdanovska Gj.Andrijana Bogdanovska Gj. (1)
E-mail: andrijanabd@knowledge-center.org
Natalija SpasovskaNatalija Spasovska (2)
Position: CEO of MegaSelfie
Company: MegaSelfie
E-mail: n.spasovska@gmail.com
IrenaIrena (1)
Position: Menager
Company: Esperansa DOO Ohrid
E-mail: ibandilova@yahoo.com
Biljana Dimoska Biljana Dimoska (2)
Position: Manager
Company: ADVISORY
E-mail: smetkovodstvo@dt.mk
Bozidar GjoreskiBozidar Gjoreski (2)
Position: CEO
Company: EMOS Ohrid
E-mail: bozidar.g@emos.mk
Viktorija BezhovskaViktorija Bezhovska (1)
E-mail: bezhovska@gmail.com
Irena JordanovaIrena Jordanova (1)
Position: Marketing manager
Company: Hemo engineering
E-mail: irena.jorda@gmail.com
IrenaIrena (1)
Position: Owner
Company: Inspirit Coaching
E-mail: irena.jakimova@inspirit.mk
Elena TemelkovskaElena Temelkovska (1)
Position: CEO
Company: iVote
E-mail: elena.temelkovska@ivote.mk
Sofija GrujevskaSofija Grujevska (1)
Position: Founder
Company: DIMENSIA SG LTD Skopje
E-mail: sofijagrujevska@gmail.com
BlagojBlagoj (1)
Position: MANAGER
Company: Kvito Trejd
E-mail: btrajkovski@gmail.com
Branko DjurovicBranko Djurovic (1)
Position: Project Manager
Company: Center for Knowledge Management
E-mail: branko.djurovic@gmail.com
Nevenka StojanovskaNevenka Stojanovska (1)
Position: Emiter
E-mail: nevenka.stojanovska@emiter.com.mk
Burim RexhepiBurim Rexhepi (1)
Position: Student
Company: Tnt
E-mail: buli_1989@hotmail.com
PanoPano (1)
Company: Innovation
E-mail: pano.gushev@innovation.com.mk
Stevka OvezoskaStevka Ovezoska (1)
Position: Owner
Company: Danimaks Inzenering DOOEL Skopje
E-mail: stevka.o@danimaks.mk
Lupco BogoevLupco Bogoev (1)
Company: Gen Y Skopje
E-mail: bogoev.lupco@gmail.com
Oliver VelickovskiOliver Velickovski (1)
Company: Velickovski DOOEL
E-mail: oliver.velickovskii@outlook.com
Goran TemelkovGoran Temelkov (1)
Company: AlfazetM
E-mail: goran@alfazetm.mk
Aleksandar RistovskiAleksandar Ristovski (1)
Position: Full-stack developer
Company: Innovation
E-mail: aleksandar.ristovski.91@gmail.com
Ana SpasovskaAna Spasovska (1)
Position: Quality Manager
Company: Innovation
E-mail: ana.spasovska@innovation.com.mk
Ali AruchiAli Aruchi (1)
E-mail: arucia96@gmail.com
Atila GjuladinAtila Gjuladin (1)
E-mail: atila_g@yahoo.com
Violeta Angeljovska Violeta Angeljovska (1)
Position: Direktor consultant
Company: Capeli group
E-mail: kapeligrup@hotmail.com
Miroslav KonstantinovicMiroslav Konstantinovic (1)
Position: Founder/CEO
Company: FOEVR Inc.
E-mail: mathandphysicseducation@yahoo.com

Marketplace

Agenda

Центар за Управување со Знаење
Локација:  Центар за Управување со знаење, 11 октомври 25, Скопје 
Датум: 26.06.2019

9:45 -10:00             

Регистрација на Учесниците

10:00 - 10:15                      

Отварање и Добредојде нота – проект Иноплатформа  

д-р. Андријана Богдановска Ѓ., Проект менаџер на Иноплатформа

10:15 - 10:45                               

Сесија 1

Иновации и Иноватори во Балканско Медитеранската Област

(презентација на наодите од истражувањето направено во рамки на проектот Инopлатформa)

д-р. Андријана Богдановска Ѓ., Проект менаџер на Иноплатформа

10:45 - 11:00

Пауза за кафе

11:00 - 13:30

Сесија 2

Презентација и Методологија на Иноалатките – алатки кои можете да ги користите за успешно воведување на иновации во вашите компании

(ИноМодел, ИноСтратегија , ИноПроект, ИноФинансии, ИноПартнер)

Проф. д-р. Владимир Дуковски, УКИМ

13:30 - 14:00

Пауза за ручек

14:00 - 15:30

Сесија 3

Презентација на Иноплатформата – Веб услугите и Иноалатките, Примери и студии на случaj во Македонија

Како со Иноалатките да го подобрите процесот на воведување и финансирање на иновации во вашата компанија?  - Иноалатките како одлична алатка за подготовка на успешни апликации за Фонодот за Иновации.

Бранко Ѓуровиќ., Иноплатформа

 

Powered by iCagenda

Back to top