Иноплатформа ИнфоДен 6, Скопје

23.09.2019


 Registration Closed
 
28

Info

Category
Инфо Денови ПЈР Македонија
Date
23.09.2019 09:30 - 16:00

All Dates

  • 23.09.2019 09:30 - 16:00

Desscription

Во рамки на ЕУ проектот ИноПлатформаЦентарот за Управување со Знаење организира информативен ден наменет за менаџерите на малите и средни претпријатија одговорни за развој на нови производи и услуги,  консултантите, како и претставници на организациите кои ја поддржуваат конкурентноста на претпријатијата (акцелератори, инкубатори, стопански комори).  Целта на работилницата е тројна:
  • да ја подигне свеста за потребата од иновации кај малите и средни претпријатија во Македонија,
  • да ги презентира профилите на иноватори во земјата и во регионот, нивните практики и перформанси, - наоди добиени од истражувањето спроведено во склоп на проектот ИнноПлатформа,
  • да ги зајакне знаењето и вештините на сопствениците и менаџерите, и консултантите за успешно воведување на иновации во претпријатијата преку користењето на пет ИноАлатки развиени во рамки на проектот: ИноМодел, ИноСтратегија, ИноПартнери, ИноФинансии и ИноПроект.
Шестата работилница ќе се оддржи во Скопје, на 23-ти септември, 2019. Вашето учество можете да го регистрирате на горниот линк. Работилницата во исто време ќе биде емитувана во живо на Фејсбук каналот на проектот Инноплатформа. 
ИноПлатформа е проект ко-финансиран од ЕУ во рамки на Транснационалната програма Interreg BalkanMed.  Проектот се спроведува од 2017-та до 2019-та година од страна на конзортсиум од 6 проектни партнери од 5 земји на Балканско медитеранската област. 
Лидер на проектот е Центарот за Управување со Знаење, истражувачки центар формиран во 2008-ма година, со цел да ги зајакне и подобри процесите на управување со знаење во сите општествени области во земјата и регионот. Центарот покрива широка палета на активности која се спроведува во соработка со граѓанскиот сектор, државните институции и деловната заедница. Визијата на Центарот е да прерасне во активен учесник во институционалниот и економскиот развој на земјата и регионот.

Location of the event

 

List of Participants

Andrijana Bogdanovska Gj.Andrijana Bogdanovska Gj. (1)
E-mail: andrijanabd@knowledge-center.org
Marina AnchevskaMarina Anchevska (2)
Position: NLP Master Trainer
Company: Systemic NLP, SEE
E-mail: marina@centerbpsee.com
VladimirVladimir (1)
Position: President
Company: The Union For You
E-mail: remediesmk@yahoo.com
Branko DjurovicBranko Djurovic (1)
E-mail: branko.djurovic@gmail.com
Oliver NikushevOliver Nikushev (1)
Position: Director
Company: MT&ST Solutions
E-mail: oliver.nikushev@msts.eu
Stevan TomovskiStevan Tomovski (1)
E-mail: estek@t.mk
DarkoDarko (1)
E-mail: dkazankov@yahoo.com
EmilEmil (1)
E-mail: emil.kazankov@yahoo.com
Љупчо МарковскиЉупчо Марковски (1)
E-mail: lmarkovski@t-home.mk
Dr, Nikolina TrajanoskaDr, Nikolina Trajanoska (1)
E-mail: nikolina52@yahoo.com
Verica JordanovaVerica Jordanova (1)
Position: manager
Company: inovativnost dooel
E-mail: jordanova@inovativnost.mk
Gjorgi RistovGjorgi Ristov (1)
Company: Pelings
E-mail: contact@pelings.com.mk
Metodija SazdovMetodija Sazdov (1)
Company: O3 Invest DOO
E-mail: sazdov@gmail.com
Aleksandar DudevskiAleksandar Dudevski (1)
Company: OVERNET
E-mail: aleksandar.dudeski@overnet.com.mk
Ana Ana (1)
Position: Student
E-mail: ana.serafimova1998@gmail.com
Snezana JordanovaSnezana Jordanova (1)
E-mail: snezana.jordanova@hemo.com.mk
Anita TakovskiAnita Takovski (1)
E-mail: anitatasovski@yahoo.com
Vlatko DanailovVlatko Danailov (1)
Company: MKA 2000
E-mail:
Gorge RistovGorge Ristov (1)
Position: Pelings
E-mail: contact@pelings.com.mk
Zivko DimovZivko Dimov (1)
Position: TED Consalting
E-mail:
Nikolina TrajanovskaNikolina Trajanovska (1)
Position: FBE Skopje
E-mail:
Sanja GjorgjievaSanja Gjorgjieva (1)
Position: Advokat
E-mail:
Tiho TomancevskiTiho Tomancevski (1)
Company: Tomancevski DOOEL
E-mail:
Aleksandar CeleskiAleksandar Celeski (1)
Company: Duel Conculting
E-mail: info.duelconsulting@gmail.com
TomislavTomislav (1)
Company: Organik Balkan
E-mail: tomislav@organicbalkan.mk
Dragan PehcevskiDragan Pehcevski (1)
Company: Fina Konsulting
E-mail:
Zorica BlazevskaZorica Blazevska (1)
Company: Vita Nova
E-mail:

Marketplace

Agenda

Центар за Управување со Знаење
Локација:  TCC PLAZA 
Датум: 23.09.2019

9:45 -10:00             

Регистрација на Учесниците

10:00 - 10:20                      

Отварање и Добредојде нота – проект Иноплатформа  

д-р. Андријана Богдановска Ѓ., Проект менаџер на Иноплатформа

10:20 - 10:30                              

Отварање и Добредојде нота

Министер/Претставник на Министерство за Локална Самоуправа

10:30 - 11:00

Прес Конференција

11:00 - 13:30

Сесија 1

Презентација и Методологија на ИноСкорекард , ИноРегион и Иноалатките – алатки кои можете да ги користите за успешно воведување на иновации во вашите компании

Проф. д-р. Владимир Дуковски, УКИМ

13:30 - 14:00

Пауза за ручек

14:00 - 15:30

Сесија 3

Презентација на Иноплатформата – Примери и студии на случaj во Македонија

Како со Иноалатките да го подобрите процесот на воведување и финансирање на иновации во вашата компанија?  - Иноалатките како одлична алатка за подготовка на успешни апликации за Фонодот за Иновации.

Бранко Ѓуровиќ., Иноплатформа

 

Powered by iCagenda

Back to top